Pramila, Kavitha aunty la tho Ramesh, Ravi la dengudu..... Part-67

ప్రమీల సినిమా చూడడంలో మునిగిపోయి ఉండగా, రవి నెమ్మదిగా తన చేతిని ఆమె చేతికి తాకించాడు. ప్రమీల పట్టించుకోకుండా సినిమా చూడసాగింది. రవి ఒకసారి ఆమె మొహంలోకి చూసాడు. గులాబీ రేకల్లా లేతగా ఉన్న ఆమె పెదవులను చూస్తే దాహం వేసింది అతనికి. వెంటనే దగ్గరకి తీసుకొని వాటిని రుచి చూడాలని అనిపించినా, అరిచి గోల చేస్తుందేమోనన్న భయంతో కాస్త తమాయించుకొని, ఈసారి నెమ్మదిగా ఆమె చేతిమీద తన చేయివేసి చిన్నగా నొక్కాడు. వాడు అలా నొక్కగానే, ఆమె ఉలిక్కిపడి వాడి వైపు చూడగానే వాడు చిన్నగా నవ్వాడు. ఆమె కంగారుగా అటూఇటూ చూసి, తన చేతిని విడిపించుకోబోయింది. వాడు అలాగే పట్టుకొని, “ప్లీజ్..అన్నాడు ఆమెకి మాత్రమే వినబడేట్టు.
ఆమె వద్దు, పిచ్చివేషాలేయకు.అంది నెమ్మదిగా. ప్లీ..జ్..ప్రమీలా..అన్నాడు వాడు గోముగా, ఆమె చేతిమీద తన పట్టు మరింత బిగిస్తూ. ప్చ్..వద్దన్నానా!అంటూ ఆమె తన చేతిని సున్నితంగా విడిపించుకుంది. మళ్ళీ చేయి వేయబోతే, ఆమె వాడిని కాస్త కోపంగా చూసి, సర్దుకొని కూర్చుంది. వాడికి ఏం చేయాలో అర్ధంగాక, కాస్త ముందుకు వంగి రమేష్ వైపు చూసాడు. వాడూ అప్పుడే రవి వైపు చూస్తున్నాడు. రవి వాడిని బయటకి రా..అన్నట్టు సైగ చేసి, నెమ్మదిగా పైకి లేచాడు. వాడు లేవడం చూసి, “ఎక్కడకీ!?” అంది ప్రమీల. వాష్ రూం కి..వస్తావా!అన్నాడు రవి. ప్రమీల నవ్వుకుంటూ, “నేను రానులే, నువ్వు వెళ్ళు..అంది. ఆమె నవ్వుకి మరింత పిచ్చెక్కిపోతూ, అందరినీ తప్పించుకుంటూ బయటకి నడిచాడు రవి. వాడితో పాటే రమేషూ బయటకి వచ్చాడు. వాడిని ఒకపక్కకి లాక్కొనిపోయి, “ఏంట్రా! ఏమన్నా పని అవుతుందా నీకూ!?” అన్నాడు రవి. మ్అయితే నేనెందుకు వస్తానూ!? మా అమ్మ ఏం కోపరేట్ చేయడం లేదు.అన్నాడు వాడు. ఎలారా!? మా అమ్మ కూడా ఏమీ కోపరేట్ చేయడం లేదు.అన్నాడు రవి. రమేష్ ఆలోచిస్తూ, “అయినా ఎలా కోపరేట్ చేస్తార్రా!? ఇప్పుడేగా వాళ్ళకి మనం పరిచయం అయ్యిందీ.అన్నాడు. రవి కూడా ఆలోచిస్తూ, “ఎలారా! మనకు ఉన్న టైం అసలే చాలా తక్కువ.అన్నాడు నిరాశగా. అంతలో రమేష్ ఏదో గుర్తొచ్చినట్టు, “ఒరేయ్! మీ అమ్మని వేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఒక విషయం గమనించానురా..అన్నాడు. ఏంట్రా అదీ!?” అన్నాడు రవి ఆత్రంగా. మీ అమ్మ సళ్ళని ఏదో వంకతో కాస్త నొక్కావనుకో, దెబ్బకి గిలగిలలాడుతుంది.అన్నాడు రమేష్. సూపర్ రా..అంటూ, అతనూ గుర్తు తెచ్చుకొని, “ఒరేయ్! మీ అమ్మ తొడలమీద చిన్నగా వేళ్ళతో రాయి. దెబ్బకి మెలికలు తిరిగిపోతుంది.అన్నాడు రవి. రమేష్ వెంటనే, “సూపర్ రా..అని, “మరి నవీన్ గాడి పరిస్థితి ఏంటో!?” అన్నాడు. వాడు మనలా ఒక్కసారి కాదుగా, వాళ్ళ అమ్మని చాలా సార్లు పిసికేసాడు కదా, తన వీక్ నెస్ తెలిసే ఉంటుందిలే..అన్నాడు రవి. ఓకే..ఆల్ ది బెస్ట్.. వెళ్దాం పద. లోపల మన అమ్మలు మన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు.అంటూ, లోపలకి కదిలాడు రమేష్. వాడితో పాటూ తనూ కదిలాడు రవి. ఇద్దరూ లోపల ఎవరి అమ్మ పక్కన వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యారు.


రవి తన పక్కన కూర్చోగానే, “ఇంతసేపు వాష్ రూం లో ఏం చేసావూ!?” అంది ప్రమీల నవ్వుతూ. ఏదో చేసానులే..అని, కాసేపు అలాగే కదలకుండా కూర్చొని, మెల్లగా తన చేతిని కదిపి, మోచేత్తో ఆమె స్థనాన్ని చిన్నగా ఒత్తాడు. ఆమె ఉలిక్కిపడి, సర్దుకొని కూర్చుంటూ, “పిచ్చి వేషాలు వద్దన్నానా!?” అంది. సారీ! అనుకోకుండా తగిలింది.అన్నాడు తన చేతిని కాస్త పక్కకి జరిపి. కొద్దిసేపు అయ్యాక, మళ్ళీ తన చేతిని జరిపి ఆమె స్థనాన్ని ఈసారి కాస్త గట్టిగా వత్తాడు. వాడు అలా వత్తుతుంటే, ఆమె నరాలు జివ్వు మంటున్నాయి. అయినా సర్దుకుంటూ, “రవీ..ప్లీజ్..అంది నెమ్మదిగా. ఆమె అలా అంటుంటే, ఆమెలో టిమటిమలు మొదలయ్యాయన్న విషయం వాడికి అర్ధమై, చిన్నగా నవ్వుకుంటూ, ఆమె స్థనంపై మరింత వత్తిడిని పెంచాడు. వాడు అలా నొక్కుతూ ఉంటే, ఆమె గబుక్కున వాడి చేయి పట్టుకుంది. ఆమె పట్టుకోగానే, వాడు ఆమె చేతిని చిన్నగా నొక్కాడు. వాడు అలా నొక్కుతుంటే, ఆమె తనలో తాను నవ్వుకుంటూ, అలాగే ఉండిపోయింది. వాడు నెమ్మదిగా తన చేతి వేళ్ళను ఆమె చేతి వేళ్ళలోకి జొనిపాడు. ఆమె తెర వైపే చూస్తూ, నెమ్మదిగా అతని వేళ్ళతో తన వేళ్ళను బిగించింది. ఆమె అలా బిగించగానే, వాడి ఒళ్ళు ఝల్లుమంది. దాంతో ఆమె వైపుకు జరిగి, ఆమె చెవిలో రహస్యంగా థేంక్స్..అన్నాడు. ఆమె ముసిముసిగా నవ్వింది. ఆమె అలా నవ్వుతుంటే, ఆమె పెదాలు మరీ ముద్దుగా కనిపించాయి వాడికి. ఆమె చేతివేళ్ళను చిన్నగా నొక్కుతూ, “అలా నవ్వుతుంటే నీ పెదాలు ఎంత ముద్దొస్తున్నాయో తెలుసా!అన్నాడు. ఆమె వాడికి దగ్గరగా జరిగి, “మ్..వస్తే!?” అంది మరింత ముద్దుగా. ఒక్కసారి ముట్టుకోనా!అన్నాడు వాడు. చంపుతా..అంది ఆమె అలానే నవ్వుతూ. వాడు ఆమె మీదకి ఒరిగిపోయి, “ముద్దుపెట్టుకోకపోతే నిజంగానే చచ్చిపోయేట్టు ఉన్నాను..ప్లీజ్..అన్నాడు వాడు దీనంగా. ఆమె ఫక్కున నవ్వబోయి, ఆపుకొని, “అలాగే చచ్చిపో..అంది. వాడు అబ్బా..అని, “పోనీ ఒకసారి టచ్ చేయనా!అన్నాడు. ఆమె వాడి కళ్ళలోకి చూసింది. వాడు కళ్ళతోనే ప్లీజ్..అన్నాడు. ఆమె కూడా కళ్ళతోనే ఓకే అన్నది. వాడు నెమ్మదిగా తన చేతిని ఆమె భుజాల చుట్టూ వేసి, దగ్గరకి లాగాడు. ఆమె నెమ్మదిగా వాడి భుజంపైకి ఒరిగింది. వాడు తన రెండో చేతిని ఆమె పెదాల దగ్గరకి తీసుకువచ్చి, తన వేళ్ళతో చిన్నగా ఆమె పెదవిని మీటాడు. ఆమె ప్రాణాలు జిల్లుమంటుండగా, ఆమె ఇస్..అంటూ వాడి వైపు చూసి, “చాలుకదా, ఇక తీసేయ్..అంది. వాడు నెమ్మదిగా తన వేలితో ఆమె పెదవిపై రాసి, వేలిని ముద్దుపెట్టుకొని, “నీ పెదాల్లో ఏముందీ!?” అన్నాడు. ఏమయిందీ!?” అంది ఆమె మత్తుగా. ముట్టుకుంటేనే మత్తుగా ఉంది. ఇక ముద్దు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందో!?” అన్నాడు. ఏమవుతుందో పెట్టుకుంటేనే కదా తెలిసేదీ..అంది ఆమె నవ్వుతూ. అంటే!?” అన్నాడు వాడు అర్ధంగాక. ఆమె అలాగే నవ్వుతూ చూస్తుంది. వాడికి అర్ధమై, “అయితే పెట్టుకోనా!అన్నాడు ఆనందంగా. ఆమె ఒకసారి తన కిందపెదవిని నాలుకతో తడుపుకొని నవ్వింది.…..(Written by Pranay......... To be continued in Part-68) 

Post a Comment