నా ఫ్రెండు కొత్త పెళ్ళాం స్నేహని కసి కసిగా దెంగాను...

నా పేరు అజయ్, నాకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు.. వాడికి రీసెంట్ గా మ్యారేజ్ అయ్యింది. వాడి పెళ్ళాం స్నేహ చాలా అందంగా ఉంటుంది. దాన్ని మొదటిసారి చూసినపుడే ఎలాగైనా అనుభవించాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను... పెళ్లి అయిన పది రోజులకు సురేష్ నాకు ఫోన్ చేసాడు. ఏరా ఎలా వుంది కొత్త లైఫ్ అని అడిగాను. ఏమి చెప్పమంటావురా నేను ఒక నెల అమెరికాకు కంపెనీ పని మీద వెల్లాలి రా. ఏమి చెయ్యాలో అర్తం కావటం లేదు. మా మేనేజర్ నేను వెల్లనంటే ఒప్పుకోవటం లేదురా, తప్పేట్టు లేదురా అన్నాడు. ఇంతకీ ఎప్పుడు వెల్లాలి అని అడిగాను. ఇంకో వారం రోజులలోరా స్నేహని వదలి వెల్లాలంటే కస్టంగా వుంది అని ఫోన్ పెట్టేసాడు. మాట వినగానే నాలో ఒకటే ఆలోచన ఏమి చేస్తే స్నేహని ఎక్కి ఎక్కి దెంగచ్చు? ఎలాగైనా నగెష్ వచ్చేలోపల స్నేహ పూకు పగల దెంగాలి దాని సల్లను గట్టిగా కొరికెయ్యాలి. ఇవే ఆలోచనలు.