శ్రుతి రావే నీ పూకు పగల దెంగుతా.... Part-01

ఒక పెద్ద నగరం అందులో ఒక మాములు ఏరియా, మరి పేద వాళ్ళు నివసించే చోటు కాదు మరి బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు నివసించే చోటు కాదు, ఇక అక్కడికి ఒక టౌన్ నుంచి వలస వచ్చిన ఒక కుటుంబం, భర్త పేరు విందు ఇది అతని పూర్తీ పేరు కాదు, భార్య పేరు శ్రుతి పేరుకు తగ్గట్టే అద్భుతమైన అందగత్తె ప్రతి ఒక్కరు కోరుకునే అందం, కళ్ళు తిప్పుకొని వంపు సొంపులు, ఒక్కసారి వెనక చుస్తే తన వెనుకే, అల ఎంత దూరం అయిన వేల్లనిచ్చే వెనక బాగం. రంగు పొంగు అబ్బో మాటల్లో చెప్పలేము. అలాంటిది తన 18 ఏళ్ల వయసు ఉన్నపుడు తన పేదరికం తో 35 ఏళ్ల వాడిని భర్త గా పొందింది, ఇపుడు తనకి ఒక బాబు బాబుకు 7 ఏళ్ళు, ఆమె భర్త ఒక కంపెనీ లో మేనేజర్ గా పని చేస్తున్నాడు అబ్బాయి ని అక్కడే ఒక స్కూల్ లో చదివిస్తున్నారు, పొద్దున్న 5 అవ్వగానే లేవడం ఇంటిని ఒంటిని శుబ్రం చేసుకొని భర్తని కొడుకుని సాగనంపడం ఈమె దిన చర్య, ఇక నెల మొదటి వారం వచ్చేసింది, రాత్రి తన భర్త తొందరగ ఇంటికి వచేసాడు ఆరోజు శనివారం ముగ్గురు భోజనం చేసి పడక గదికి చేర్యారు