మొగుళ్లను మార్చుకుని మరీ ధెన్గిన్చుకున్తున్న కాలేజ్ లెక్చరర్స్ సంధ్య, వకుళ.... Part-12

నరాలు పైకి తేలి.. పసుపు కొమ్ములు దంచుకునే గూటం సైజులో బొడ్డుని తాకుతూన్న అతని మగతననాన్నిదానిక్రింద గజనిమ్మపళ్ళల్లా మెరిసే వృషణాల్ని చూసేసరికి నాకు నోరెండిపోయింది వకూ!.దాన్ని కొసకంటా నాలోకి తోసేస్తేఅమ్మో ఊహకే నా వళ్ళు జలదరిస్తూంటే ఎప్పుడు దిగబడతాడా! అని ఎదురుచూస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నానే!ఒక క్షణం ఏమీ కాలేదుఊమొదలెట్టు వెంకట్కానీనే చెప్పింది మాత్రం మర్చిపోకుఅన్న మాఆయన గొంతు వినిపించిందిఏం చెప్పాడో వికాస్కొంచెం కొంచెంగా గెంటమన్నాడాఅని భయంతో కూడిన ఉద్రేకంతో కళ్ళు మూసుకున్నాను ఇంతలో తొడల్లోపల కితకితలుఅతడు నా తొడల మధ్యకి జరిగినట్లున్నాడుఅనుకుని తమకంతో వాట్ని విప్పుకుంటూఓరగా వెంకట్ వైపు చూశాను అతడు పరుపు కొత్తుకుని పక్కలకుబుకుతూన్న నా స్థనాల్నిచూస్తూ తన పురుషాంగాన్ని రుద్దుకుంటున్నట్లున్నాడుఅది నా పిరుదుల్ని తగిలి మళ్ళీ పైకి లేసున్నట్లుందిఅప్పుడే కొలిమిలోంచి తీసిన గూటం తో నాకు చురకలెట్టినట్లుగాఉంది..  అతడు నా వీపు మీదికి వంగి చెవి తమ్మల్ని ముద్దాడడం మొదలెట్టాడు వాడి వేడి ఊపిరి నా చెవుల్లోకి వడగాలిలా వెళ్తూంటేతలనటూ,ఇటూ తిప్పాను

మొగుళ్లను మార్చుకుని మరీ ధెన్గిన్చుకున్తున్న కాలేజ్ లెక్చరర్స్ సంధ్య, వకుళ.... Part-11

చల్లనీళ్ళషవర్ క్రింద నించున్నా శరీరం చల్లబడలేదే!అవేఆలోచనలు.వికాస్ సీనియర్లతో మొదలౌతూందనుకున్నది 'నా కలల్లో పోటుగాడిలాంటివెంకట్ తో' మొదలౌతుందాఈ కుర్రాడికినన్నెందుకు అప్పగిస్తున్నాడో!?వాడి భార్యని తనుఅనుభవించిబదులు తీర్చుకుంటున్నాడా??లేక పోతే, చాకులాంటివీడ్ని ఎర చూపి తర్వాతనన్ను తనకు కావలసినట్లు మలచుకోవడంకోసం ఇలా చేస్తున్నాడా!'ఏదైతేనేం! ఒప్పేసుకోనా!!..నువ్వన్నట్లు చేతికొచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటే. నా శీలం మంటకలుస్తుందేమో'ఇలా రకరకాల ఆలోచనలతోమనస్సు ఉడికిపోయిందే.తొందర పడడం ఎందుకువికాస్ఏంచేస్తాడో చూసే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చుఅనుకునిస్నానం ముగించి బయటికి వచ్చాను. రూం లో డిమ్లైట్ సెక్సీగా వెలుగుతూందివికాస్ సోఫాలో కూర్చునున్నాడు.ముందర ట్రే లోస్వీట్స్ఏదో డ్రింక్ బాటిల్'ఏమిటివి' అనడిగాను 'బాగా నిద్ర పట్టడానికిమందు' అన్నాడు నన్ను తినేసేట్లు చూస్తూనేమూడు గ్లాసులు తీస్తూ.. ఏమిటా అనుకుంటూ.నాఒంటివైపు చూసుకున్నాను అప్పుడర్థమైంది బ్రాసియర్పాంటీ వేసుకోలేదనిఎలాగూ కాసేపులో ఊడిపోయేవేగదా అనుకుని 'మూడెందుకూ' అన్నాను .వికాస్ పక్కన కూర్చుంటూ. '.వెంకట్కూడా వస్తున్నాడు.షేర్ చేసుకోవడానికి' అన్నాడు'అమ్మోనైట్ గౌన్ వేసుకొస్తాను' అంటూలేవబోయానునాకా అవకాశం ఇవ్వకుండానే స్లీవ్లెస్ బనీనుషార్ట్ లలో వెంకట్ లోపలికొచ్చాడు.

మొగుళ్లను మార్చుకుని మరీ ధెన్గిన్చుకున్తున్న కాలేజ్ లెక్చరర్స్ సంధ్య, వకుళ.... Part-10

'పర్లేదులే ఎవడుకుట్టాడో గానీ. మంచి టైలర్..మెజర్మెంట్స్ పెర్ఫెక్ట్ గా తీసుకొన్నట్లుంది.నీవంపులకి పూసినట్లు కుట్టాడు.’ అన్నాడు వికాస్  మెజర్మెంట్రూం పేరెత్తగానే కంగారు తోసుకొచ్చింది అక్కడ జరిగింది చెప్తేవికాస్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడోచూద్దామనిపించినారిస్క్ తీసుకోవడం ఇష్టం లేక మానేశానులేఆ అబ్బాయి ని పంపించి రా'అన్నానే మాట మారుద్దామని' కుదరదుఇతడ్నిఆగ్రాకి దగ్గర్లోఉన్న మాప్లాంట్ కి తీసుకెళ్ళి కొన్నిఎక్స్ ప్లైన్ చెయ్యాలి సాయంత్రం ఏడు లోపల వచ్చేస్తాలే.’ అన్న వికాస్ కి ఏదో ఆలోచనతట్టినట్లుంది .ఏయ్పిల్లలు పిక్నిక్ కి వెళ్ళారుగా.నువ్వూరారాదూరాత్రక్కడే స్టార్ హోటల్లో ఎంజాయ్ చేయచ్చు' అని కన్నుగీటాడువెంకట్మనకూడా ఉంటాడా.నే రాను బాబూ' అంటూ సన్నగా వణికాను వెంకట్ కళ్ళల్లో మెరిసిన పశువాంఛ గుర్తొచ్చేసరికి. ' అతనికి వేరేరూమ్ ఉంటుందిగాఅన్నాడు వికాస్ కొంచెం ఆశ్చర్యంగా .'నాకు తెలుసులే.కానీ.నువ్వెళ్ళొచేయ్' అన్నాను' ఏమైనా అడ్వాన్స్ అయ్యాడానిన్నీడ్రెస్ లో చూసి' అనడిగాడు'చెప్పుచ్చుకు కొట్టేదాన్నిఅటువంటి పనేమైనా చేస్తే' అన్నాను రోషంగా. 'మరి' అన్నాడు ఒకక్షణమాగి నా కళ్ళలోకి చూస్తూ'.నాకెందుకో భయంగా ఉంది బాబూ' అన్నాను

మొగుళ్లను మార్చుకుని మరీ ధెన్గిన్చుకున్తున్న కాలేజ్ లెక్చరర్స్ సంధ్య, వకుళ.... Part-09

మళ్ళీఎక్కడికైనా పంపిస్తున్నాడేమో ముష్టి పీనుగ.' అనుకొంటూ మరొక సారి ఇందాకట్లాగేవెనక్కి వంగి టైల్స్ మీద'నో' అని రాసి పైకిలేచాను. "ఉహ్హ్" అని మూల్గి మరింతకార్చాడు"… ట్రిక్ ఎక్కడ నేర్చావ్.బ్రహ్మాడం.." .అంటూ నన్ను బిగువుగా కౌగలించుకునికాసేపు ముద్దులాడుతూంటే.".ఏంటి.గంట తర్వాతఅంటున్నావ్.మళ్ళీ ఎవడైనా వస్తాడా."అనడిగాను. చెప్పడం మర్చిపోయాను.ఒక జూనియర్ వస్తాడు.కొన్ని విషయాలు చెప్పి పంపించేయాలంతే ..నన్ను తయారు కానీ." అంటూ నన్ను సున్నితంగా క్రిందికిదింపాడు.నేను మరోసారి షవర్క్రింద నిలబడి."అన్నీ" కడుక్కుంటూనే ఓర కంట వికాస్ని గమనించాను.అనుకున్నట్లుగానే తను "మళ్ళీ సిద్ధంనన్నుమళ్ళీ మీదకు లాక్కుంటే బాగుంటుందిబాబూ" అని మనస్సులో అనుకుంటూ అతడికి దగ్గరగా జరిగాను.ఆపని చేయబోయిన వాడే!.ఎందుకో ఆగాడుఅద్దం లో వికాస్ మొహంచూశాను.కోరిక స్పష్టంగా కనిపిస్తూందిమరింత రెచ్చగొడితే పని జరుగుతూందని ఏంతెలియనట్లే జుట్టుని వెనక్కు తోయడానికన్నట్లుగా భుజాల్ని సుతారం గా కుదిపాను.నిన్నమెజర్మెంట్ రూం లో చేసినట్లు.నేననుకున్నట్లుగానే నా స్థనాల కదలికఫలితం వికాస్ మెహం లోపొత్తికడుపు క్రిందకనిపించింది.కానీ. నన్ను వాటేసుకోబోయినచేతులు ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాయి "నా జూనియర్ ఇంకొకపావు గంటలో వస్తాడు సంధ్యా.వాడ్ని పంపించేసిన తర్వాత నీ కుతి తీరుస్తాలే.దయచేసి నన్ను రెచ్చగొట్టకుండా వెళ్ళిపో." అని టవల్ అందిస్తూ వేడుకున్నాడువికాస్ ."మాంచి నిగ్రహం కలవాడుమా ఆయన.' అనుకుంటూంటే …."అవసరమైతే అతడితోవెళ్ళాలేమో.రాత్రి ఏడు లోపు వచ్చేస్తాగా!" అన్నాడు

ఇప్పుడు ఈ అన్నయ్య మొడ్డకు ఈ చెల్లెలి పూకే కావాలి.... Part-12

నేనుఏంచేయాలో పాలుపోక అయోమయంగా చూస్తున్నాను. బావతో సహా ముగ్గురుఆడవాళ్ళూ నన్ను తదేకంగా చూస్తున్నారు. వెంటనే నా డవుట్ క్లియర్చేయడానికి అన్నట్టు వాడు చెప్పాడు. షోకొట్టిన వాడు గెలిచినట్టయితే, ఎక్కువస్కోర్ వచ్చినవాడు ఓడిపోయినట్టు. ప్రతి రౌండ్ లోనూఓడిపోయినవాడు తన భార్యను ముద్దుపెట్టుకోవాలి.” బేర్ బూబ్స్ మీద!!” సారి బావ సరిచేసాడుఆకాశ్ గాడి మాటలని. ఆకాశ్గాడు పక పకా నవ్వేసాడు. అప్పుడు నాకనిపించింది. కనీసం పది పదిహేనురౌడ్స్ అయినా ఆడతాం కదా రోజు. ఒక్క సారయినావాడికి ఎక్కువ కవుంట్ రాక పోతుందా, ఒక్కసారయినామార్గరెట్ బూబ్స్ చూడక పోతానా అనిపించింది. అయితే నా భార్యను కూడాచూసుకోవాలికదా! ఆటలో లూప్హోల్ ని కనిపెట్టాను. నేనువీలయినంత తక్కువ కవుంట్ వచ్చేట్టు చూసుకుంటాను. అప్పుడు నేను షో కొట్టకపోయినా నా భార్యకి వచ్చిననష్టం ఏం ఉండదు. ఇలాఆలోచిస్తూ దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నట్టు నటిస్తూ సరే అన్నట్టు మెల్లిగాతల ఊపాను. వెంటనే శ్వేత నా మీదపడిపోయింది. ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరసలు??.... మీకు మతి ఏమయినా పోయిందా??....” తన కోపానికి అవధులు లేకుండా పోయింది. కానీ మిగతా ఇద్దరుఆడవాళ్ళూ నన్ను ఏమీ అనడంలేదేంటి అని వాళ్ళ వైపుచూసాను. ఇద్దరూ అసహ్యంగా ఆకాశ్ వైపు చూస్తున్నారు. వాడు వాళ్ళని పట్టించుకోనట్టుగా తల పక్కకు తిప్పుకునిఉన్నాడు. బహుశా వాళ్ళిద్దరికీ ఆకాశ్గాడి ఛీప్ ప్లాన్ అప్పుడేఅర్ధమయ్యినట్టుంది. లోపు శ్వేతనన్నుఎన్ని తిట్లు తిట్టిందో నేను విననుకూడాలేదు. తిడుతూతిడుతూ ఛీ!!.... మీ మగాళ్ళు!!” అనిఛీదరిచుకుని అక్కడ నుంచి లెగిసివెళ్ళి పోయింది.

మొగుళ్లను మార్చుకుని మరీ ధెన్గిన్చుకున్తున్న కాలేజ్ లెక్చరర్స్ సంధ్య, వకుళ.... Part-08

" రాత్రివెంకట్అదే తన జూనియర్లే!వాడువికాస్ కళ్ళముందే నన్ను గుక్కతిప్పుకోనీకుండా అదరగొట్టేశాడు , మరోరాత్రి మదన్ సర్అదే వికస్బాస్ఆయన కూడా మాంచి పనివాడే! నన్ను రెచ్చగొట్టి అనుభవించాడుపగళ్ళైనా రెస్ట్ తీసుకుందామంటేఈ వ్యవహారాలు కళ్ళారా చూసి రెచ్చిపోయిన వికాస్వాయింపులొకటి దాంతో ఒళ్ళు హూనమైపోయిందనుకో!! " పిల్లల్ని వికాస్ ని తీసుకురమ్మని ఇంటికెళ్ళినిద్దరౌతానమ్మా కాసేపు" అంటూ లేచాను"ఇప్పుడురెండే అయిందిమీమా పిల్లల్ని మధుని ఇక్కడికే తీసుకురమ్మంటాలేకాలేజీలో ఎవరు వింటారో అనేసంకోచంతో మనసులిప్పి మాట్లాడుకోలేం! అంచేత నీలాంటి మొహమాటస్థురాలుమొగుడి కళ్లముందు మరో మగాడికి ఒళ్ళెలాఅప్పగించిందో తెలుసుకోవాలని నాకొకటే "ఇది" గా ఉంటేనూ!ఫోజుకొట్టకపూసగుచ్చినట్లు చెప్పు" అంటూ కూర్చోబెట్టేసింది " ఇంక తప్పదురాభగవంతుడా!" అనుకుని మొదలెట్టాను" నువ్వు ఫోన్ పెట్టేయగానే పడుక్కుందామనిబెడ్ రూం కెళ్ళేసరికిక్రిందపడ్డ స్లిప్ గుర్తుకొచ్చి దాన్ని చూస్తే " మొబైల్ నంబర్.24 అవర్ గిగోలో సర్వీస్." అంటూఒక్క క్షణం ఆలోచిస్తే అర్థంగుర్తుకొచ్చి బుగ్గల్లోంచి వెచ్చటి ఆవిరి బయటికొచ్చిందే! " అని మొదలెట్టాను"గిగోలో అంటే. 'అవసరానికో పోటుగాడు' కదూ!ఇందాకా వాడ్నిలెక్కెట్టనేలేదు" అంది వకుళ చిలిపిగా." చెప్తావినవే! వాడిచ్చిన మొబైల్ నంబరేంటో తిక్కతిక్కగా ఉందే9"2"9XXXXXXXXX. కంట్రీ కోడ్ 91 బదులు 92 గా తప్పు రాసుకున్నాడెవడో! పైగా మధ్యలో కామాలూ, గీతలెందుకో!మొద్దు వెధవ'అనుకుంటూ మళ్ళీచూశాను9", 2" స్పష్టంగా కనిపించింది. అంటే. తొమ్మిదంగుళాలు. రెండంగుళాలూఅనా.

మూరెడు పొడువున్న నీ మొడ్డ పెడితే నా బుజ్జిపూకు చిరిగిపోద్దేమోరా..... Part-15

ఇప్పుడేకదరా లొట్టేడు కార్చావ్ నా గొంతులో ఇదేంటిఇంకా ఇలా బుసలు కొడుతుందిఅంది పద్దు నా మొడ్డనితన చేతితో పట్టుకుంటూ నాకు ఒకసారి కారితేగుల తీరదు రెండోసారి కారితేగాని నాది చిన్న పడదుఅన్నాను అవునా ఐతే మరెందుకుఆలస్యం పని మొదలెట్టు అందినేను కొంచెం మొరటుగా దెంగుతాను మరి నీకు ఇష్టంఉంటుందా అన్నాను చెప్పనుగా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుదెంగుకో నన్ను కాని నాగుల మాత్రం తీరాలి అంది ఆవిష్యం నాకువదిలెయ్ నీ గుల పూర్తిగాతీర్చే బాద్యత నాది ఇంక నువ్వుదానిగురించి మరచిపో అన్నాను సరే ఇంక  పనిమొదలెట్టు అంది నేను పైకిలేచి తను అప్పటికే మోకాళ్ళగదరముడిచి పడుకున్నా తన తొడలని పెడల్పుచేశను పూకు దరిశనం అయ్యిందినేను నా మొడ్డని చేతితోపట్టుకుని తన పూ చీలికమీద పెట్టి పైనుండీ కిందకి కిందనుండీ పైకీ రుద్దుతున్నాను అలారుద్దే టప్పుడూ తన గొల్లి దగ్గరబాగా రాపిడీ అయ్యేలా రుద్దుతున్నాను ఒరేయ్య్ ఇంక నేను ఆగలేనురానీది లోపలికి తోసెయ్యిరా అంది నేను కరెక్ట్గాతన పూ బొక్క దగ్గరపెట్టి లోనికి నెట్టాను పూ పెదవులు విడదీసుకుంటూతన పూ బొక్కని వెడల్పుచేసుకుంటూ నా మొడ్డగుండు తనపూకులోకి ప్రవేసించింది ఆమ్మోఓ మంట పుడుతుందేంటిరా ఏమిచేశావురా అంది లోపలికి పెట్టమన్నవుగాపెడుతున్నను అన్నాను నిదానంగా తొయ్యి నువ్వు గాని గట్టిగా తోశావంటేపూకు చిరిగిపోద్ది అంది సరే అంటూనిదానంగా లోపలికి నెడుతున్నను గుండు తరవాత రెండంగుళాలువెళ్ళింది ఆక్కడ నుడీ వెళ్ళడంలేదు ఇదేంటి వెళ్ళటం లేదు అని నానడుముని కొంచెం గట్టిగా నెట్టాను లోపలికి వెళ్ళలేదు నా నెట్టుడికి నామొడ్డ నొప్పి పుడుతుంది నీ దానిలోకి దూరడంలేదు అన్నాను అంత పోటుగడిని ఇంతపోటుగాడిని అన్నావ్ ఇంతేనా?? అంది లోపలికి పోకపోతేనేనేమి చెయ్యను అన్నాను

మూరెడు పొడువున్న నీ మొడ్డ పెడితే నా బుజ్జిపూకు చిరిగిపోద్దేమోరా..... Part-14

మళ్ళితనని లిప్స్ మీద ముద్దుపెట్టుకుని తనగెడ్డాన్ని కొరికి మెడమీద ముద్దుపెట్టి ఎదుర్రొమ్ములమీద స్తనాలమీద ముచ్చికలమీద రెండు సళ్ల మద్యనముద్దులుపెడుతూ కొంచెం కొంచెం కిదకి దిగుతున్నాను అలాకిందకి దిగి గుంట బొడ్డుమీద దాడి ప్రారంబించాను ఒరేఏయ్య్చీకరా చీకు అంటూ పద్దునా తన మీద చేతులువేసి తన బొడ్డుకేసి నొక్కేసుకుంటుందినా నాలుకని తన బొడ్డు గుంటలోపెట్టి కొంచెం సేపు ఆడించి కిందకిజరిగాను ముందుగా పీఠభూమి మీద ముద్దు పెట్టానుఅక్కడ ముద్దు పెట్టగాగే తన ఒల్లుజలదరించింది కొంచెంకిందకి వెళ్ళి తల ఎత్తి తనకళ్ళలోకి చూసి పంగ ఇందాడలాగావెడల్పు చెయ్యి అన్నాను తన చేతులు మోకాళ్ళదగ్గర పెట్టి తన తొడలని బాగావెడంగా జరిపి నొక్కి పట్టుకుందిఅలా చేసేసరికి పద్దు పూకు బాగాక్లియర్గా కనిపిస్తుంది తొడలు బాగా యడంగాఅయ్యేసరికి తన పూ రెమ్మలుకూడా కొంచెం విచ్చుకున్నాయి పూ రెమ్మల మద్యలోనుండీతన గొల్లి బాగా ఉబ్బి మల్లెమొగ్గలాగా బయటకి కనిపిస్తుంది వెంటనేనేను తన గొల్లి మీదముద్దు పెట్టాను హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంది అబ్బహ్ ఇంకోసారిముద్దు పెట్టరా అంది మళ్ళి ముద్దుపెట్టి తన గొల్లి మీదనాలుకతో పొడవడం మొదలెట్టాను అలా పొడుస్తూ నాలుకనిబాగా ఆడిస్తూ తన గొల్లిని నాలుకతోబాగా రుద్దుతున్నాను ఒరేఏఏఏఏయ్య్య్య్య్ ఏమి రాపిడిరా అదిఅమ్మోఓఓఓ బలే ఉందిరా అదీఅలాగే కెలుకు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావురా బాబూ కెలుకుడు బలే కెలుకుతున్నవురా ఆబ్భ్హ్హ్హ్హ్హహబ్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మీఈఈఈఈఈఈహహహహహాఅ