రిచా.., వేశ్యాగా ఎలా మారింది అంటే... Part-01

అదిఒక వేశ్యా వాటిక. అది ఒక విస్తారమయిన ప్రదేశంలో విస్తరించుకుని ఉంది. అది రోజులోఇరవయి నాలుగు గంటలుసదా మీ సేవలో…’ అంటూ నిత్యం విటులతో పెద్ద తిరణాల లాగవుంటుంది. వేశ్యా వాటికలో మగ వేశ్యలు ఆడవేశ్యలు కూడా వుంటారు. అదేదాని స్పెషాలిటీ. ఒక చిన్న కాలనీలాగ వున్న వేశ్యావాటికకి వచ్చే విటులు రకరకాలుగా వుంటారు. విటులు చిన్నమిడిల్ క్లాస్ ఫామిలీ నుంచి వచ్చే వారేకాక నుంచి పెద్ద పెద్దకార్ల లో వచ్చే వారుకూడా వుంటారు. కాస్మోపాలిటన్ సిటీ కల్చర్ నుంచిఎదిగి మెగాపాలిటన్ కల్చర్ కి ఎదుగు తున్నక్రమంలో అక్కడి ఆడ వారు కూడాతమ కామ దాహాన్ని డబ్బులుఇచ్చి తీర్చుకుంటుంటే కొందరు ఆడవారు ఇన్నేళ్ళుగా మగ వారు చేసిన పనిని ఆడవారు ఎందుకుచెయ్యకూడదు అని కసిగా అక్కడికివచ్చి సుఖాలు పొందుతూ వుంటారు. ఎందు కంటే పీల్చేగాలి, తాగే నీరు లాగేకామ దాహం కూడా అందరికీఒకే లాగ వుంటుంది కదా! రోజులలో ఇది కూడా ఆకలేస్తేఫుడ్ ఎలా కొనుక్కుంటామో , దాహంఏస్తే వాటర్ ఎలా కొనుక్కుంటామోఅలా అయిపొయింది. విటులు హోమో, లేస్బో, హెట్రో ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా గా వుంటారు. మొత్తంగా అది ఒక లేటెస్ట్వేశ్యా వాటిక. ప్రపంచం పోకడల్ని పూర్తిగా వంట పట్టించు కున్న వాటిక యజమాని కూడాఒక ఆడదే. ఆమె పేరురతి. ఆమె కూడా అవసరమయితేఅడిగిన వారికి రేటు కట్టి వారికింద నలిగి తన సుఖాన్నీతీర్చుకుని వారి సుఖాన్నీ తీరుస్తుంది. ఆమె ఎంత అందం గావుంటుందీ అంటే తన నాజూకుతనానికి పువ్వుల రెక్కలు కూడా మొహం చిన్నబుచ్చుకుంటాయి. చదువు కూడా బాగాచదువుకున్న ఆమె ఎందుకిలా అంటేఇది కూడా ఆకలి తీర్చేదేగాఅని ఒక నవ్వు నవ్వుతుంది. ఆమె మొదలు పెట్టిన కాన్సెప్ట్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొంది రక రకాలవాళ్ళు వాలంటీర్లుగా అక్కడికి వచ్చి తమ సుఖాలసాగరాన్ని ఈదుతూ వుంటారు. ప్రపంచానికితెలియని ఇంకొక కోణం కూడా వేశ్యా వాటికకి ఉంది. అది కొంతమంది కోరుకున్న వేరైటీ దొరక నప్పుడు వారుకోరుకున్న వేరైటీ కోసం ప్రపంచం అంతావెతికి ఆమెకి వల పన్ని దందా లోకి లాగుతారనేఅపవాదు కూడా వేశ్యావాటిక కి ఉంది అనేది. కాని ఇది దానికి అలవాటుపడిన వారి చెవులకి ఇంపుగావుంటుంది. వేశ్యా వాటికకివచ్చి పొయ్యే వారిది ఒక్కక్కరిదీ ఒక్కక్క కథ. కొందరు కావాలనివస్తే, కొందరు బలవంతంగా వచ్చారు. కొందరు తెలియ కుండా వచ్చివెళితే, కొందరు తెలిసే ఎలా వుంటుందో ఒక్కసారి చూద్దాం అనుకుని వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీఅక్కడికే వస్తున్నారు. రోజు శనివారం. మామూలుగా శని వరం అయితేఅక్కడికి వచ్చే విటుల తాకిడిఎక్కువగా వుంటుంది. ఎందు కంటే పక్కరోజు హాలిడే. అందు వల్ల రోజు మజా చేస్తే పక్కరోజు రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశ్యం తోచాల మంది విటులు, లవర్స్, సెక్స్ మానియాక్స్ ఎక్స్ స్ట్రా.. ఎక్స్స్ట్రా.. వచ్చి పోతుంటారు. అదేరోజు మన మోహన్ కూడాఅక్కడికి వచ్చాడు. మోహన్ ఎవరో కాదుఒక జర్నలిస్ట్. అతను కాలనీని దాని చరిత్రని ఒకఆర్టికల్ గా రాసి దానినిప్రచురించాలి అనీ చాల రోజులుగా తిరుగు తున్నాడు. కానీ విషయంతెలియని రతి అతనికి ప్రతిసారీఒక అంద మయిన ఆడదాన్ని అప్పగించేది. అతను రూం లోకివెళ్లి ఆమెని ఏమీ చెయ్యకమాటల్లో దింపేవాడు. కొంత మంది తమవిషయాలని చెప్పేవారు కొంత మంది చెప్పకుండా విసిగించేవారు. కాని మోహన్ మాత్రంఅక్కడికి వచ్చే ప్రతి సారిఏదో విషయాన్ని తెలుసుకునేతీరాలి అంటాడు. అలాంటిది సారి అతనికిఒక బెంగాలీ అమ్మాయి దొరికింది. ఆమె పేరు రిచా! చూడ దానికి తెల్లగా పొడుగ్గా ఉంది. ఆమె పొంకాలుఅన్నీ ఎవరో శిల్పి చాలశ్రద్ధగా తీర్చి దిద్దినట్టు వుంటుంది. తన జఘన భాగంసమున్నతం గా వుండి ఆమెపొందు కోరే వారి చేతులకిచాలా పని పెట్టేటట్టు వుంటాయి. నడుము భాగం ఆమె సల్లభారానికి చిక్కనాయి చిక్కి పోయి నట్టుగా వుంటుంది. ఇంకా పిరుదులు చూస్తే ఫుట్ బాల్ సయిజ్ లో వుండి ఒక్కసారి నొక్కితే చాలు కసిగా ఎదురుతిరుగుతాయి అన్నట్టుగా వుంటాయి. అలాంటి రిచాని పొదివి పట్టుకుని నడుము గిల్లుతూ ఆమెమీద ఒరిగి ముద్దులు పెట్టుకుంటూపెద్ద కోరిక మీద వున్నవాడిలాగా రూం లోకి తీసుకునివెళ్లి తలుపు వేసుకున్నాడు మోహన్. రిచా అతని చర్యలకి మైమరిచి పోతూ ఆహా ఇంతటిరసికుడిని ఇంత వరకూ చూడలేదు. బయటి నుంచే నన్నుపిసుకుతూ నా పూకు లోరసాలు వూరేటట్టు చేసిన మగాడులోపల నా బాడీతో ఇంకెలాఆడుకుంటాడో కదా అని తలచిసిగ్గుల మొగ్గ లాగా ముడుచుకునిలోపలి అడుగు పెట్టింది. లోపలకిఅడుగు పెట్టిన వెంటనే మోహన్ ఆమె నివదిలి వేసి రూంలో వున్న చైర్ లోకూచున్నాడు. కూచుని అభిమానం గా ఆమెని చూస్తూ రారిచా..! నువ్వు కూడా వచ్చి ఇక్కడకూచ్చో!’ అన్నాడు పక్కన వున్న చైర్ని చూపిస్తూ.. అయ్యో కూచోవడం ఎందుకండీ.. వచ్చి మీ పని కానియ్యండి..నా సల్లు పిసికినా పూకులో జిల లేపారు మీరుఆల్రెడీ..’ అని తన పమిటజార్చింది కిందకి. ఆమె సల్లు పొగరుగావున్నాయి. పెద్ద పెద్ద అండాలుబోర్లించి నట్టు వున్న ఆమెసల్లని చూసిన మోహన్ కిఅండర్ వేర్ లో కదలికఏర్పడింది. కాని కొంచెం కుదురుకుని నీ సల్లు, నీపూకు గురించి తరువాత ఆలోచిస్తాను ముందు వచ్చి నాపక్కన కూచోఅన్నాడు. హో.. ఇంకా ఎప్పుడండీ.. ఆల్రెడీ నా పూకు రెడీగా వుండి మీ మడ్డకోసం..’ అని చపుక్ మనిసౌండ్ చేస్తూ అతని కాళ్ళ దగ్గరకింద కూచుని అతని తొడల సందులోసరిగ్గా ఉబ్బెత్తుగా వున్న ప్రదేశం లోతన మొహం పెట్టి రుద్దసాగింది. రుద్దుడికి మోహన్కి గొంతులో తడి ఆరి పొయ్యింది. ఆమె తల మీద జుట్టులోపల తన వెళ్ళు జొనిపితన వయిపు అదుము కుంటూ రాత్రి అంతా మనదే కదా..ముందు కొంచెం సేపుకబుర్లు చెప్పుకుని తరువాత అసలు విషయానికి వద్దాం’‘అయ్యో! మీ లాంటి వాళ్ళుమా లాంటి వాళ్ళ దగ్గరికివచ్చి కబుర్లు కూడా చెబుతారా? రూంలోకి వచ్చిన వెంటనే పయికెక్కి పిసికి పిసికి తమ లండు నిగునపం లాగా మాలో గుచ్చితమ కామ కోరికలు తీర్చుకునే వాళ్ళనే చూసాను ఇన్ని రోజులు మీరుకొంచెం తేడా గా ఉన్నారేఅనింది రిచా వెటకారం గానవ్వి. ఆమె మాటలని అంతసీరియస్ గా తీసుకోని మోహన్ వూ.. చెప్పు.. నీ సంగతులు చెబితేవిన దానికి నేను రెడీ! నాసంగతులు నీకు ఎందుకు నాయనా.. నా సల్ల సంగతి చూడుముందు..’ అయ్యో రిచా..! నేనుదెంగ బొయ్యే అమ్మాయి ఎవరో ఏమిటో తెలియకుండా నేను ఏమీ చెయ్యలేను..’ ఇదేమి ఇది.. నువ్వుదేంగే అమ్మాయి ఎవరో ఏమిటో తెలియకపోతే దెంగవా ?’ ఊహూ.. నేను దేంగేఅమ్మాయి ఎవరో ఏమిటో తెలియకుండా ఆమె పుట్టు పూర్వోత్తరాలుతెలియ కుండా నా మడ్డలెయ్యదు. అది లేచి నీపూకుని కసి దీరా వాయించాలిఅంటే నీ సంగతి పూర్తిగాచెప్పాలి’‘ఇదేదో సరదా గానేఉంది. సురుక్కు మంటున్న నా పూకుని కాసేపుపక్కన పెడదాము. అడుగు నీకు కావలసినదిఏంటో! చెప్తాను’‘ఏమీ లేదు. నువ్వుఎవరు? నీ వూరు ఏది? ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చావు. ఇలా రావడానికి కారణం ఏంటి? నీకుఇక్కడ బాగానే ఉంటుందా? ఇలాంటివి మాత్రమే. కాక పోతే కొంచెంవివరంగా చెప్పు’‘అబ్బో ఏమీ లేదుఅంటూనే చాలా విషయాలు అడిగావే’‘అబ్బే అలాంటిది ఏదీలేదు రిచా! నీ అందమయినఫేస్, బాడీ షేపులూ చూస్తుంటేనాకు నువ్వు ఎవరో చాల బాగాబతికిన కుటుంబం మాదిరి అనిపిస్తుంది. అలాంటిది నువ్వు ఇలాంటి వృత్తి లోకి రావడానికి దారితీసిన పరిస్థితులు ఏంటి?’ అనేదే నాకు కావలసినవిషయం.అంతకు మించి ఏదీలేదు.’ మొహం అనుమానంగా పెట్టినరిచాకొంప తీసి నువ్వుగానీ సినిమా వాడివోకాదు కదా.. నా కథఅంతా తెలుసు కుని సినిమా తీసికోట్లు గడించ దానికి వచ్చినవాడివా ఏంటి?” అనింది నవ్వుతూ మొహం చిట్లించిన మోహన్అబ్బబ్బ నీ అనుమానాలతో నన్నుచంపు తున్నావు.’ అబ్బా! బాబు గారి కికోపం వచ్చి నట్టుందే! దెంగరామగడా అంటే ప్రశ్నలు వేసిందినువ్వు అయితే నాకు కోపంరావలసింది పొయ్యి నీకు కోపం వేస్తుందేఅనింది రిచా నడుము మీదచెయ్యి పెట్టుకుని. అయ్యో! ఒసేయ్ రిచా! నువ్వుచంపుతున్నావే.. నువ్వు ఎన్నయినా చెప్పు నా మడ్డ గాడులేయ్యాలి అంటే నీ విషయాలుచెప్పాల్సిందే. నీ విషయాలు వినేకొద్దీ నీకు నాకు ఇంటిమసీపెరుగుతుంది. అలా పెరిగిన మనసాన్నిహిత్యం నిన్ను కసి తీరా వాయించడానికి ఉపయోగ పడుతుంది.’ ఆహా........! ‘ అని నవ్వినీ మొహం కోపంలోకంద గడ్డ మాదిరి ఎర్రగామారింది. ఒక్క సారి అద్దంలో చూసుకో. సరే నీకు కావలసిందినా కథే కదా సరేచెపుతాను వినుఅని అక్కడ గ్రిజ్లో వుండే నీళ్ళ బాటిల్తీసుకుని తనూ ఒక కుర్చీలాక్కుని అతనికి అభి ముఖంగా కూచుందిరిచా..

మోహన్మనసులోఅమ్మయ్య ఈమె దారి లోకివచ్చిందిఅనుకుని తన జేబు లోనివాయిస్ రికార్డర్ ని ఆమెకి తెలియకుండా ఆన్ చేసి ఆమెకిదగ్గరగా కూచున్నాడు ఆమె మొహం కేసిఆసక్తిగా చూస్తూ.(To be continued in Part-02)