నువ్వు దెంగిచుకొవడానికి ఎప్పుడు రెడీ అని మీ ఆయన చెబితె నమ్మలే కాని ఇప్పుడు..... Part-02

ఇంటికివచ్చనే కాని జరిగింది కలలెక నిజమా అన్నది తెలియనిస్తితి. కొద్దిసేపు జరిగిన విషయాలు గుర్తుకుతెచ్చుకొని వేడెక్కిపొయాను. రాత్రి సరిగానిద్ర పట్టలేదు. మరుసటి రొజు పొద్దున్నే లక్ష్మిఇంటి ముందు వాలిపొయాను. ముందుగదిలొ వెంకట్ గారు పేపర్ చదువుతూకనిపిచ్చారు. నన్ను చూడగానే ఎమనుకున్నారొ"సారీ అండి రాత్రి కంచెంఎక్కువ అయ్యింది, మీ బట్టలు కూడాపాడు చేసాను అంత కదా లక్ష్మిచెప్పింది, కూర్చొండి అని చెప్పి లక్ష్మిశ్రీను వచ్చాడు కాఫీ తీసుకొని రాఅని చెప్పరూ. తను అప్పటికే స్నానంచెసి పూజ చేసుకున్నట్లుంది, కాఫీతెచ్చి ఇచ్చి నవ్వుతూ ఎంటిమీ బట్టలకొసం వచ్చారా, అవి నాన పెట్టాను, మద్యాహ్నం వచ్చి తీసుకెల్లండి అనికన్ను కొట్టిందీ. నాకు అర్దం అయిందిమద్యాహ్నం రమ్మని ఆమె మొగుడు ముందెపిలుస్తుంది, తను వాళ్ళ ఆయనవెంక నిలపడి కొంచెం పైట పక్కకి జరిపికావాలా అని చూపిస్తూ ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతుంది. ఒక్క సారి సండ్లను పిసికి వదిలితే కాని నా మనసుకు శాంతి లేదు అనిపిచ్చిమెల్లగా కాఫీ తాగుతూ వెంకట్గారితొ పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతూ చూస్తున్న. ఇంతలొ నేను ఫ్రెష్అయి వస్తా నువ్వు కాఫీతాగుతూ ఉండు అని చెప్పిబాత్రూం కి వెల్లాడు. ఇంకటైం వేస్ట్ చెయ్యకుండా లేసి లక్ష్మి నిదగ్గరికి లాక్కుని ముద్దు పెట్టడానికి ట్రై చేస. తనుప్లీజ్ ఇప్పుడు కాదు మధ్యాహ్నం నీఇష్టం, వద్దు అని అంటుంది. నేను తన చెయ్యి పట్టుకొనినా మొడ్డా మీద వేసుకొని "చూడుఎలా కాలిపొతుందొ" దీని బాద చల్లర్చుఅని కసిగా జాకెట్ పైననుండే సండ్లు బలంగా పిసుకుతూ ఇంకొచేత్తొ తన గుంద్రటి పిర్రలనిపిసుకుతున్నాను. తను కొడా నాపిసుకుల్లకి కొంచెం టెంప్ట్ అయినట్టు ఉంది. నా షార్ట్లొ చెయ్యి దూర్చి నా మొడ్డాని పిసుకుతూ"ప్లీజ్ నన్ను టెంప్ట్ చెయ్యకుఆయన చూస్తే మన ఇద్దరకి ఇబ్బంది" అని చెప్పి నన్ను బలవంతంగా దూరంజరిపింది. నాకు ఒక్క సారికొపం వచ్చి " పొ ఇంతొ ఆశతొవస్తె ఇలా చేస్తావ మరిఇంద్దకటి నుంచి నన్ను వెంకనుల్చుని టెంప్ట్ చేసవ్ కనీసం నీకునా తమ్ముడు మీద జాలి కుడాలెదు" అని కుర్చిలొ కూర్చుండిపొయాను. అది చూసి తనునా దగ్గరకు వచ్చి నా పెదాలమీద ముద్దు పెట్టి "పిచ్చి ఇలాంటి విషయాలలొ తొందర పడ్కూడదు, కొంచెంఓపిక అవసరం, మద్యాహ్నం రా నీ కొరికతీరుస్తా అని చెప్పి మరొక్కసారినా మొడ్డని పైనుంచే పిసికి ఇంక వెల్లు కానిచేతి పని చేసుకొని స్టాక్వేస్ట్ చెయ్యకు " అని లొపలికి వెల్లిపొయింది. ఇంక చేసెదెమి లేక నేను కూడానా రూం కి వెల్లిపొయాను. మద్యాహ్నం వరకు వైట్ చెయ్యలాఅని అలొచిస్తున్న నాకు ఒక ఐడియావచ్చింది. టైం చూస్తె పదిఅవుతుంది. లెగిసి స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయ్యిబజార్ కెల్లి రవి స్వీట్స్ నుంచిఒక కిలొ బాదుష కొనుక్కొనిస్టేషన్ కి వెల్లి వెంకట్గారిని కలిసి స్వీట్స్ తొపాటు ఒక కవర్ లొ1000 రుపీస్ పెట్టి ఎదొ నా త్రుప్తికొసం తీసుకొండి అన్నను. దానికి అతను "అయ్యొ ఎక్కడినుంచొ చదువుకోడానికివచ్చారు అని సహాయం చేసానుకాని ఇలా వద్దు అనిచెప్పేసారు. నేను మాత్రం " మీరుఅలానే అంటారు సర్ కాని మీరునాకు చేసిన సహాయం చాలాపెద్దది. మా నాన్నగారికి తెలిస్తేనా పని అంతే అండిఅని చెప్పి, సర్లెండి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తేమీ ఇంటికి వెల్లి లక్ష్మి గారికి ఇస్తాను అని చెప్పి, మళ్ళీఇది నా త్రుప్తి కొసమేకాని ఇంక దేనికి కాదు, మేడం వద్దు అంటారేమొ నేనుఫొన్ చెస్తాను తీసుకొమని చెప్పండి" అని బయటకి వచ్చేసాను. లొపల చాలా ఆనందం గాఉంది. మల్లీ సెంటర్ కివెల్లి మల్లె పూలు కొనుక్కొనిలక్ష్మి దగ్గరికి బయలుదేరాను. నేను వెల్లెసరికి తనుషాప్ లొ కూర్చొని ఉంది. నన్ను చూడగానే "ఏంటి అప్పుడే వచ్చేసావు, మద్యాహ్నం కదా రమ్మని చెప్పాను" అని అడిగింది. దానికి నేను నవ్వుతూ " ఫ్రీగా నీ పూకు అప్పగించడంనీ మొగుడుకి ఇష్టం లేదు అనుకుంటాఅందుకే ఇవి నీకు ఇచ్చివాయించుకొమని నీ మొగుడే నీదగ్గరికి పంపిచ్చాడు కావాలంటే నువ్వే అడుగు" అని చెప్పి వెంకట్గారికి ఫొన్ చేసి, సార్మీరె చెప్పండి మెడం గారు తీసుకొవడంలేదు అని ఫొన్ స్పీకర్ఆన్ చేసి తనకి ఇచ్చాను. తను నవ్వుతూ ఎంటి ఇది కొత్తగాఅని అన్నది, దానికి వెంకట్ గారు ఎదొ అభిమానంకొద్ది ఇస్తున్నాడు తీసుకొ, అలా అని ఊరికెపంపకు ఎమన్నా "పెట్టు", అన్నాడు. తను కూడా సర్లేండిమీకు ఇష్టం అయితే నేనువద్దు అనేది ఎమున్నది, అల్లనేతనకి "పెట్టే" పంపిస్తా అని చెప్పి ఫొన్కట్ చేఇ నవ్వుకుంటూ ఇప్పుడుచెప్పు ఏమని చెప్పవ్ అనిఅడిగింది. నేను మొత్తం చెప్పాను. తను నవ్వుతూ మొత్తనికి నన్ను డబ్బులు తీసుకొనేలంజను చేసావు అన్నమాట అని షాప్ లొకూర్చొ నేను లొపలికి వెల్లివస్తా అని వెల్లి వచ్చేటప్పుడుపువ్వులు తలలొ పెట్టుకొని వచ్చినా పక్కన స్టూల్ మీదకూర్చుంది. తను అలా నాపక్కన జడ నిండా పూలుపెట్టుకొని కూర్చ్ని ఉంతే నా పరిస్తితిమరీ గొరంగా తయారయ్యింది. నన్ను నేను కంట్రొల్చేసుకొవడం కష్టం అయిపొయింది. ఆగలేకతన చేతిని నా చేతి లొకితీసుకొని మెల్లగా రుద్దుతున్నను. నా అవస్త చూసి"అబ్బాయి గారీకి ఎమి కావాలి అలాపాముతున్నారు" అన్నది. దానికి నేను నాకేమి వద్దుకాని నా తమ్ముదు ఎప్పుడుచాన్స్ ఇస్తావా అని ఎప్పుడు లొపలికిదూరదామా అని ఎదురు చూస్తున్నడు, కొంచెం కరునించ వచ్చు కదా" అనితన చేతిని వదిలి నడుముని ప్ఆముతున్నాను. అలాగే పొట్ట మీదకితీసుకొని వెల్లి తన బొడ్డు చుట్టూరానా వేలితొ చక్కిలిగిలి పెడుతూ తన మొఖం లొఎటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ పలుకుతున్నాయొ చూసిన నాకు ఇదెకరెక్ట్ టైం అని షాప్కట్టెసి లొనికి పద నీ గులఇప్పుదే తీర్చాలి అన్నాను, దానికి తను నేను మాటఅంటే మాటె, మద్యాహ్నం రానీ కొరిక తీరుస్తా అప్పటివరకు బుద్దిమంతుడు లా ఉండు అనికూర్చుంది. ఎదొ కొంచెం సేపుఅలా టైం పాస్ చెయ్యడానికిట్రై అయితె చేస్తున్నా కానినా వల్ల కావడం లేదు. బాగా టెంట్ అవ్వడం వలననా మొడ్డ ఒక రకమైన నొప్పి కలుగుతుంది. నేను లెగిసి ఇంకషాప్ అన్న క్లొజ్ చెయ్యిలేద మీ ఇంటి తాళంఅన్నా ఇవ్వు ఒక సారిచేతి పని చేసుకొని వస్తా. అని విసురుగా తాళం తీసుకొని షాప్వెనకకు వెల్లిపొయి ఎదురు చూస్తున్నాను. నాఊహ నిజమయ్యింది. తను షట్టర్ మూస్తున్నచప్పుడు విని త్వరగా లొనికివెల్లి నా బట్టలు విప్పుకొనిఎదురుచూస్తున్న, అప్పటికే నా మొడ్డ నుంచివచ్చిన ప్రీ కం తొనా ద్రాయర్ తదిచిపొయింది. అది కూడా విప్పెసిపూర్తి నగ్నం గా అయిపొయాను. ఇంతలొ లక్ష్మి దెగ్గరగా వేసిన తలుపు తొసుకొనిలొపలికి వచ్చింది.నేను ఒక్క సారిగావెనక నుండి తనని పట్టుకొనితన రెండు సండ్ల మీదదాడి చేసాను. జాకెట్ పై నుండి బలంగా కుదుల్ల వరకు పట్టుకొని పిసుకుతున్నాను. తనకి నొప్పిగా ఉంది అనుకుంట, "ప్లీజ్మెల్లగా, అబ్బా వద్దు, వదులుమ్మ్మ్ అంటు తన చేతులతొనా చేతులని పట్టుకొని ఆపడానికి ట్రై చేసింది. నేనుతన చేతులని తప్పించి వెనకకి తెచి నా ంఒడ్డనితన చేతికి అందిచాను. తను అలా చేతితొఒక్క నిమిషం నిమిరిందొ లేదొ అంతె ఒక్కసారిగా నా మడ్డ రసంబయటకి వచ్చి తన చీరమీద పడింది. అలా వెంటనే కారిపొవదంతొనాకు ఒక్క సారి సిగ్గుఅని పిచ్చింది. తను నా గురించిఎమనుకుంటుందొ అన్న బెంగ, నీరసంఅన్ని ఒక్క సారే వచేసాయి. నేను అలానె నగ్నం గాకూర్చుండిపొయాను. అప్పుడు లక్ష్మి నా పక్కన కూర్చొనిఎమయ్యింది అలా దెంగుతా ఇలాదెంగుతా అని చెప్పి పట్టుకొగానేకారిపొయావ్ అని నవ్వుతూ అడీగింది. నవ్వు చూసి నాకుఒక్క సారి రొషం వచింది. తనని అల్లగె వెనక్కి నెట్టి తన మీద పడుకొనిఇప్పుడు చూపిస్తానే లంజ ఎలా దెంగుతానొఅని చెప్పి తన జాకెట్ నిపట్టి ఒక్కసారిగా లాగేసాను. తన జాకెట్ హుక్స్తెగిపోయి లోపల బ్రా లేకపోడంతొ రెండు సండ్లు బయటపడ్డాయి. ఇక నా ప్రతాపం తనసండ్లమీద చూపించాలి అని ఒక సన్నునోటిలొ పెట్టుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని కసితీరా పిసుకుతున్నాను. అంతే కాకుండ నామడ్డ ని తన చీరమీద నుండే మెల్లగా తొస్తున్నాను. నా ఉద్రేకం చూసి "నిజం చెప్పు ఇంతకుముందు ఇది నీకు అలవాటులేదు కదా?" అని అడిగేసరికి నేనుకూడ అవును మొదటి సారిఅని చెపి మల్లీ తనసండ్లు చీకుతున్న. అప్పుడు తను "మరి అదేంటి మీఫ్రెండ్స్ తొ ఎవరినొ ప్రెగ్నెంట్చేసాను అని చెప్పావ్ కదా" అని అడిగింది, దానికి నేను ఎదొ గొప్పకొసంచెప్పాను అయినా మీకు ఎలాతెలుసు విషయం అనిఆచర్య పోయాను. అది వినే కదానీతొ కడుపు చేయించుకొవడానికి రెడీఅయ్యను, పాడు పిల్లడా అన్నిఅబద్దాలె అనడంతొ "అంటే మరి నన్నుఇప్పుడు దెంగనివ్వవా" అని అడిగాను. నీకొతలు విని నిజం అనుకున్నాఎల్లగు ఇంతవరకు వచము కదా చూద్దామునువ్వేమన్న చేయగలవొ లేదొ అని, సరేనేను అన్ని నేర్పుతా కానిముందు లెగువు అంది. నాకేమొ తనమనసు మార్చుకుంతుందేమొ అని ప్లీజ్ అనితన చీర , లంగా రెండుకలిపి తన తొడల పైదాకజరిపి నా మడ్డతొ దెంగడానికిట్రై చెస్తున్న. అప్పుడు తను తొడలని వెడల్పుచేసి, చేతిని కిందకు తెచ్చి నా మడ్డ పట్టుకొనితన ప్పొకు ద్వారం లొ సర్దుకొని తొయ్యి అనింది. నేను ఒక్క సారిదేవుడిని తలుచుకొని, నా పరువు నిలబడితే5 కొబ్బరి కాయలు కొడతాను అనిమొక్కుకొని తన పూకులోకి ఒక్కపోటు పొడిచాను. తను కూడా వేడెక్కిఉండడం వలన లొపలిదాకా వెల్లిపొయింది. నేను బయటకి తియ్యబొతుంటే ఆపిఅలా తియ్యకూదదు, అని ఆపి తనపెదాలు అందించింది. కసిగా తనకి ముద్దులుపెడుతూ ఉంటె ఆపి ఒకేసారి రెండు పనులు చెయ్యడంనీకు చేతకాదా అని అడిగింది, నాకుఎమి చెప్పిందొ అర్దం కాలేదు. తనుమల్లి నవ్వి కింద ఊపుతూపైన ముద్దులు పెట్టాలి రా అని ఇంకదంచు అని నా వీపుమీద తడుతూ తన సండ్లునోటికి అందించింది. ఇంక కింద ఊగుతూపైన మార్చి మార్చి చీకుతూ దెంగుతున్నాను. ఒక 5 నిమిషాల తరువాతతనకి కసి పెరిగిపొయి, ఎదురొత్తులుఇస్తూ అలా మెల్లగా దెంగుతావేంటిరానా రంకు మొగుడా గట్టిగారోకలి పోటులా బలంగా దెంగాలి రా, దెంగు, ఇంకా గట్టిగా, దెంగు అని అరుస్తూ ఎదురొత్తులుఇస్తూ నన్ను రెచ్చ్గొడుతుంది. నాకుఇంకా కసి ఎక్కి తనసండ్లను పిసుక్తూ, దొరికిన చొట కొరుకుతూ దెంగుతున్నను, తను ఫాస్ట్ గా దెంగు, ఎమిటి పిసకడం గట్టిగా పిసుకు గట్టిగా దెంగు అని అరుస్తుంది. తన తెల్లని సండ్లు ఎర్రగా కందిపొయాయి. అయినా నొప్పి లెదేమొఇంకా పిసుకు అని అరుస్తూ తనపూకు గొడలు నా మడ్డచుట్టు బిగుసుకుంటున్నయి, తన మెద పైకెత్తితల వెనకకి వాల్చి సొఫా హండెల్ నిగత్తిగా పట్టుకొని ఒక్క నిమిషం అల్లనెఉండి ,మెల్లగా తన తొదలని ఇంకావెడల్పు చేసి అలానె ఉండిపొయింది. నాకు తను అలా ఎందుకుఆగిపొయిందొ అర్దం కాలెదు. ఎమయిందిఅని అదిగాను, దానికి తను మెల్లగా కల్లుతెరిచి నా మొఖాన్ని దగ్గరకులాక్కుని ముద్దు పేట్టి థాంక్స్ చాల రొజుల తరువాతనాకు వచింది అని సిగ్గుపదుతుంది, అంతకముందేకారడం వలన నాకు ఇంకాఔట్ అవ్వలేదు. తను అల్ల సిగ్గుపడేసరికి నేను రెచ్చిపొయి ఫాస్ట్గా దెంగడం మొదలు పెట్టను. మరొరెండు నిమిషాలకె తనకి మల్లె కారిపొయింది. నాకు ఇంకా కారకపొవడం చూసి, అయ్య బబొఇ ఇంక నావల్ల కాదు రా, ముందుదిగు పైన నుంచి అనినన్ను పక్కకు నెట్టడానికి ట్రై చేసింది. నేనుఒక చేత్తొ తన రెందు చేతులుఅదిమిపెట్టి పట్టుక్నొని ఇంకా ఫాస్ట్ గాఊగడం మొదలు పెట్టాను. తనువద్దు లే మంట పుదుతుంది, ఎంత సేపు రా దెంగెదినెనెమన్న నిజం గా లంజనిఅనుకున్నవా నేను తట్టుకొలేను ప్లీజ్అని అరుస్తూనే ఉంది నేను అల్లనెఅదిమిపెట్టి ఇంకొ 10 నిమిషాలు పాటు దెంగి కార్చుకొనితన మీద పదుకున్నాను. (To be continued in Part-03)