అబ్బా.....మళ్ళీ...నా పూకులో దురద రేగుతోంది రా... మరిదీ...తొందరగా దెంగరా...... Part-17

బంతినిఆమె కింద సరిగ్గా అడ్జస్ట్చేస్తూ. అప్పటికి నాకు అర్ధం అయ్యిందిఆమె చేస్తున్న పని. అమ్మనీయమ్మ అనుకున్నామనసులో, ముంతాజ్ ఆమె పూకులో బంతినిసరిగ్గా అమర్చి పేంటీని యధాతధంగా పైకిలాగేసింది.  ముంతాజ్పక్కకి తప్పుకున్నాక కుసుమ అందరికీ చూపించింది, నిజంగా కుసుమ పరిస్థితి దారుణమే. సన్నటి పేంటీ నిలువుగా చిన్నగీతలా మారి పూకు మధ్యలోంచివెనక్కి వెళ్ళింది. పూకుమీద బంతి అమర్చడం వల్ల భాగంలో పేంటీ క్లాత్ ఎత్తుగాఉంది.  సగంబంతి మాత్రం ఆమె రెండు పూరెమ్మలనీచీల్చుకుని బైటికే కనబడుతోంది. బంతికి నిలువుగా, అడ్డంగా కట్టిన ఎలాస్టిక్ స్ట్ఱాప్స్ బంతిని ఎటూ కదలనివ్వకుండా పూరెమ్మలకిరాపాడిస్తూ ఉంది. ప్రొసీజర్ తెలుసుగా, ఇప్పుడు మీరు బాటిల్స్అన్నీ బార్ టేబుల్మీద పెట్టేసి తరువాత అందరికీమీరే సర్వ్ చెయ్యాలి.” నిదానంగాచెప్పింది ముంతాజ్.  మీకేం తల్లీ ఎన్నయినాచెబుతారు, వెధవ బంతిఇక నన్నునిలవనివ్వదు బాబూ, అసలే మాఆయన ఊర్లో లేరుసిగ్గుపడుతూ చెప్పింది కుసుమ. ఫరవాలేదులెండీ, పార్టీ అయ్యేలోపు మేమందరం తలో చెయ్యి వేస్తాంగాలత కామెంట్ కి వసంత ఫక్కుననవ్వింది. అందరం మళ్ళీ సోఫాలోకూర్చున్నాం, కుసుమ తప్ప.  కుసుమ ఇప్పుడు కేవలంజాకెట్టు మాత్రం తొడుక్కుని ఉంది. పేంటీ ఉందికానీఅది లేనట్టే లెక్క. కింద అమర్చిన బంతిఆమె పూకు పెదాలని చీల్చుతూరెబ్బలకి రాపిడి కలిగిస్తుంటే అనుభూతి తమకంగాఉంది కుసుమకి.  బాటిల్తీసుకుని బార్ టేబుల్ వైపుఅడుగులేస్తుంటే మాకు చూడడానికి భలేసరదాగా ఉంది. రెండు తొడలూవెడల్పు చేసి అదోరకంగా నడుస్తోందికుసుమ. “ఇష్ ...ఆహ్..” రెండడుగులు ముందుకి వేసి ఆగిపోయింది. నడుస్తున్నప్పుడుబంతి ఒరిపిడికి ఆవిడ పువ్వులో రసాలుఊరుతున్నట్టున్నాయి.
ఆవిడనిఅలా చూస్తుంటే నా పూకే తడితడిగా అయిపోయింది, ఇక పాపం ఆవిడకిఎలా ఉంటుందో ఊహించుకుంటేనే నాకు ఒళ్లంతా కరంట్షాక్ కొట్టినట్టయ్యింది, నవ్వుకుంటూ కూర్చున్నా. కుసుమ ఆపసోపాలుపడుతూ, మధ్యమధ్యలో ఆగుతూ గ్లాసులూ, విస్కీబాటిల్ తీసుకొచ్చి మా టేబుల్ మీదఉంచింది.  టేబుల్మీద పెట్టడానికి వంగినప్పుడు ఎలాస్టిక్ టైట్ అయ్యి బంతిఆమె పూకులో మెత్తగా గుచ్చుకుంది కాబోసు ఆమె మాట కూడాఇబ్బందిగానే వస్తోంది.  ఆహ్...అబ్బా..వస్సంతగ్గారూ, ఇంకొ పెగ్గు తాగుతారా.. ఇస్ స్ స్మూలుగుతూ అడిగింది.  కుసుమఅలా ముందుకి వంగేసరికి వెనక కూర్చున్న లతకికుసుమ పిర్రలు బోసిగా కనబడ్డాయి, ఆబగా చూస్తోంది కుసుమవెనక ప్రొవోకింగ్ గా ఉన్న ఇసుకతిన్నెలని.  ఊం వసంతకి ఇంకోపెగ్గుఫిక్స్ చేస్తే మనకి మంచి మళయాళసినిమా చూపిస్తుంది, ఆంటీ కసి పరువాలుచూడాలని అందరూ ఎంత ఆశగాఉన్నారో చూడండిఅంది కవిత. అందరిచూపులూ కుసుమ మీద నుంచివసంత వైపుకి వెళ్ళాయి. కుసుమ వసంతకి ఇంకోపెగ్ విస్కీ పోసింది గ్లాసులో. నవ్వుతూ గ్లాసందుకున్న వసంత కొంచెం ఐస్వాటర్ కలిపి ఒక సిప్చేసింది. నెమ్మదిగా నుంచుని వయ్యరంగా ఆమె బ్రాని విప్పిఅందరికీ చూపిస్తూ విసిరేసింది. పల్చటి పైట వెనక బరువైనఆమె వక్షద్వయం పొంకంగా కనబడింది. ఆహా, వసంతా మీబూబ్స్ ని ఎలా కాపుకాస్తున్నారండీ? మా బావగారిని అసలువాటితో ఆడుకోనియ్యరా? అంత బింకంగా ఉన్నైతాగినమత్తులో పైకే అనేసింది కవిత.  అక్కడఉన్నవాళ్లల్లో కవితే బాగా పచ్చిగామాట్లాడుతుందని అర్ధం అయ్యింది. పద్మినీజాతికిచెందిన మగువ అనుకుంటా, చూడ్డానికికంటికింపుగా ఉంది. ఉన్న వాళ్ళందరిలోఅమే కొంచెం బొద్దుగా ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద సళ్ళు, బలమైన తొడలూ, చూడ్డానికి నమిత లాగా ఉంటుంది.

మాటిమాటికీపైట జారిపోతుంటే ఎత్తైన ఆమె వురోజాలు జాకెట్టులోఉండమని బైటికి దూకుతున్నట్టు ఉన్నాయి. బ్రా వెయ్యలేదని చాలాఈజీగా చెప్పేయ్యచ్చు, పల్చటి ఆమె బ్లౌజ్ లోంచిసళ్ళ చివర్లు బ్రౌన్ గా కనబడుతూ రెచ్చగోడుతున్నట్టున్నాయి. నాసంగతలా ఉంచండి, మీరు రోజుమా కోసమే బ్రా వెయ్యలేదాలేకపోతే పార్టీ తరువాతమీ మరిదికి ఎక్కువ పని పెట్టకూడదనుకున్నారా?” మత్తుగా అందివసంత.  మరిదిటాపిక్ రాగానే ఒక్కసారి నా ఒళ్ళు జలదరించింది. చిన్నాగాడు టైం లోఇక్కడుంటే అనే ఊహకి సన్నగానవ్వుకున్నా. నా నవ్వు అక్కడి వాళ్ళకివేరేగా అర్ధమయ్యింది.  నిజం కావ్యా, కవితగారికి ఒక కత్తిలాటి మరిదిఉన్నాడు, చాలా ముద్దుగా చూసుకుంటాడుఈమెని, కావాలంటే చూడూ పార్టీఅవ్వగానే బయట కనబడతాడు.” అందివసంత.  ఛీ పొండి వసంతగారూ, ఇప్పుడు మా మరిది టాపిక్ఎందుకూ. మీకందరికీ తెలుసుగా నాకు మా ఆయనెంతోమరిదీ అంతే అనీ. అయినామా ఆయనకి అభ్యంతరం లేనప్పుడుఇంకేంటి ప్రాబ్లం? నాకు ఇద్దరూ సమానమే.” సిగ్గు పడకుండా చెప్పేసింది. ఒక్క విషయం మాత్రంనాకు క్లియర్ గా అర్ధంఅయ్యింది, తాగినమత్తు ఎక్కుతున్నకొద్దీ ఒక్కొక్కళ్ళూ పచ్చి నిజాలు మాట్లాడుతున్నారని. వింటున్న నాకు చాలా మజాగాఉంది, సందడిలో వసంతపైట ఎప్పుడు జారిపోయిందో ఎవరూ గమనించనే లేదు, ఆమె గమనించినా వదిలేసిందనుకుంటా, ఎత్తుగా ఆమె జోడు చందమామలుతెల్లగా పొంగి ఉన్నాయి.

బింకంగా, నున్నగా చాలా ప్రొవోకింగ్ గాఉన్నాయామె చళ్ళు. కుసుమ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిమళ్ళీ విస్కీ బాటిల్ తీసుకురావాలి. లేచి నుంచున్న ఆమెతొడలమధ్యలో చూసి నాకు మతిపోయింది. పూకు మధ్యలో ఉన్న బంతి తడితడిగాఅయిపోయింది. బహుశా బాగా తీటదీరి రసాలు ఊరి ఉంటాయి.  ప్రతికదలికా పూకులో గిలిగింతలు పెడుతుంటే తడబడుతూ పంగ జాపి నడుస్తోంది. తరువాతి చీటీ చదవాల్సింది నేనే. గొంతులో పచ్చివెలక్కయ్ పడింది. చీటీలో ఏమొస్తుందో తెలీదు, తడబడుతున్న చేతులతో నెమ్మదిగా చీటి చదివా. అందులోఇలా రాసుంది న్యూడ్ స్కిప్పింగ్ విత్ వైబ్రటర్పైకి చదివి కొంచెంఅర్ధం అయ్యేసరికి సిగ్గుగా రెండు చేతులతో మొహందాచుకున్నా. “వావ్, మంచి ఆటకావ్యా నువ్వేం కంగారు పడకు మేమున్నాముగా హెల్ప్చెయ్యడానికిఅందికవిత. బహుశా చీటీఐపోయేసరికి అందరూ నగ్నంగానే ఉండేట్టుప్లాన్ చేసినట్టున్నారు అనుకుంటుండగా ఊం కానీండి కావ్య గారూ ఇకమీరు బట్టలు విప్పుతారా మేమే మీ వస్థ్రాపహరణంచెయ్యాలా?”  అందిముంతాజ్ చేసేది లేక సిగ్గుపడుతూనే పిన్నుతీసి పైట విప్పా, కవితచొరవగా నా దగ్గరికి వచ్చికుచ్చిళ్ళు విప్పినా చీరంతా లాగేసింది. లంగా బొందువిప్పి నాశరీరం నుంచి చీరని, లంగానివేరు చేసేసింది. చేతుల్లో మొహం దాచుకుని అలానేనుంచున్నా. అంతమంది ముందు ఇలా నగ్నంగాబోసి మెలతో నుంచోడం కొంచెంఎబ్బెట్టుగానే ఉంది. లోపువసంత కొంచెం తూలుతూ నా దగ్గరికి వచ్చి అక్కా, ఆర్ యు ఓకె, పార్టీ ఇలా ఉంటుందని నీకుముందుగానే చెప్పిఉండాల్సింది కదాసన్నటి స్వరంతో అంది. బహుశా నేనుఏడుస్తున్నాను అనుకుని ఉంటుంది. కొంచెం సిగ్గుగా ఉన్నా నేను బాగానేఎంజాయ్ చేస్తున్నా.

నాకుఉన్న భాధంతా ఒక్కటే, వీళ్ళు ఇలా కవ్వించి వదిలితేతరువాత పోటేయడానికి నాకెవ్వరూ లేరు. వీళ్ళు మాత్రంవాళ్ళ వాళ్ళ మొగుళ్లతో పార్టీతరువాత సమ్మగా వాయించుకుంటారు. కవిత నా మొహంమీద చేతులని బలవంతంగా లాగింది, సిగ్గుతో నా బుగ్గలు ఎర్రగాఐపోయి ఉన్నాయి, నవ్వుతూ వసంత వంక చూసిఏమీ ఫరవాలేదన్నట్టు సైగ చేసి జాకెట్టుహుక్స్ ఒక్కొక్కటిగా తీసేశా. నా ఎత్తైన బంతులుచూసి ముంతాజ్ ఒక్కసారి పిచ్చిగా అరిచింది. వావ్, కావ్య గారూఎంత బాగున్నాయండీ మీ జోడు గుత్తులు, నిజం చెప్తున్నా ఇక మేమందరం మామొగుళ్లని మీనుంచీ జాగర్తగా కాపాడుకోవాల్సిందేఅంది. నిజంచెప్పారు ముంతాజ్, కావ్య పిర్రలు చూడండిపోత పోసిన బంగారుముద్దల్లా ఉన్నాయి. రోజు నేనైతే కావ్యనివదలనుసిగ్గులేకుండా నా పిర్రమీద చరుస్తూచెప్పింది కవిత.  లోపులత తన బ్యాగ్ లోంచిఒక మెరుస్తున్న వస్తువు తీసి అందరికీ చూపించింది. చాక్లెట్ కలర్ లో అదిఅచ్చం మగాడి పురుషాంగాన్ని పోలిఉంది, సుమారు ఆరు నుంచి ఎనిమిదిఅంగుళాల పొడవుంది. గట్టిగా ఉన్నట్టు కనబడుతున్నా ముట్టుకుంటే చాలా సాఫ్ట్ గాఉంది, అది వైబ్రేటర్ అనినాకు తెల్సు కానీ ఇదే మొదటిసారిచూడడం. అది నా పూకులోతోస్తారని తెలియగానే గుండె జిల్లుమంది. ఆట ఎలా ఆడాలో అనుకుంటుండగాకవిత ముందుకొచ్చింది నాకు వివరించడానికి.

నావంటిమీద ఒక్క నూలుపోగు కూడాలేకుండా మొత్తం బట్టలన్నీ విప్పేశారు, బోసిమొలతో వాళ్ళముందు నుంచుని ఉన్నాను. భయం తగ్గడానికి చేతిలోఉన్న విస్కీగ్లాసుని ఒక్క గుక్కలో ఖాళీచేసేశా. ఎంతతాగినా కిక్ ఎక్కట్లా. వసంతచేతిలో గ్లాసు కూడా ఖాళీ చేసిఎక్కడినుంచో ఒక స్కిప్పింగ్ రోప్తెచ్చింది, మత్తుగా ఉన్నాయ్ వసంత కళ్ళు, నడుస్తున్నప్పుడుఆమె సళ్ళు లసలస లాడుతూకదులుతుంటేకవిత లొట్టలేస్తూ వసంత నడుంమీద నున్నగారాసింది.  కావ్యా మీ కాలెత్తి సోఫామీద పెట్టండి, కొంచెం పనుందిఅంది. ఆమె చెప్పినట్టుచెయ్యడం తప్ప నాకు వేరేమార్గంలేదు. ఈలోపు కుసుమ మాఇద్దరి గ్లాసులూ నింపాలని విస్కీ బాటిల్ తీసుకొస్తోంది. పూకులో బంతి చేస్తున్న అల్లరికినడుస్తూనే మెలికలు తిరుగుతోంది.  బాగాదూలెక్కిపోయి ఉందేమో మధ్యమధ్యలో పూపెదాలని నిలువుగా రుద్దుకుంటూ సమ్మగా మూలుగుతోంది. లత చేతిలో ఉన్నవైబ్రేటర్ ని ఆశగా చూస్తుంటే కుసుమాగారూ, దంపుడు కర్ర మీక్కాదండోయ్, బంతిరాపిడికి దీన్ని లాక్కుని కొట్టుకుంటారేమో. అవన్నీ తరువాత ప్రస్తుతానికి కింద చూసుకోండి. బంతంతాతడిసిపోయింది. మీ అవస్థ చూసినా పూరెమ్మల్లో దురెదెక్కి పోతోందిఅంది కవిత.

అప్పటిదాకామేము గమనించలేదు కానీ సోఫాలో కూర్చున్నవిజయ చీరలో చెయ్యి దూర్పుకునికదుపుతోంది, ఆమె ఏంచేస్తోందో అందరికీతెలుసు. పార్టీ స్పెషల్అదే కొంచెం మందెక్కిన తరువాత ఎవరిష్టం వాళ్లది. అలా కూర్చున్న విజయసడన్ గా నాదగ్గరగా వచ్చినున్నగా ఉన్న నా సళ్లనిసున్నితంగా రాసింది.  అబ్బా...కావ్యగారూ మీరేమీ అనుకోకపోతే ఒక్క సారి మీసళ్ళు కుడవాలనిఉందిఅంది.  ఒహ్...విజయ గారుబూతుల రౌండ్ స్టార్ట్ చేసేశారు. ఇక ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడతారు.  మళ్ళీఇంకోసారి చెబుతున్నా నో పెర్సనల్ ఫీలింగ్స్. ఇక్కడ మాట్లాడే మాటలు ఇక్కడితో మర్చిపోవాలిపార్టీరూల్స్ ని ముంతాజ్ మళ్ళీఒక్కసారి అందరికీ గుర్తు చేసింది.  సర్లేవేనీ పూకు పురాణంబయటికి మాట్లాడంలేవసంత ఘాటుగా సమాధానంచెప్పింది ముంతాజ్ కి. హేయ్..కవితా కావ్యసంగతలాఉంచి ముందు మల్లుఆంటీ సంగతి చూడవే, దానివంటిమీద చీర చాలా సేపేఉంచాము. అది మర్యాదగా ఇంకోపెగ్గుతాగి విప్పుతుందా సరే, లేకపోతే దానిచీరని లాగిపారదెంగుమత్తుగా అంది ముంతాజ్. “నువ్వునా చీర లాగేదేంటే లంజా, నేనే తీసేస్తా చూడుమత్తుగా అన్న వసంత తనవంటిమీద చీరని ఒక్క వుదుటునలాగి ముంతాజ్ మొహం మీదకి విసిరేసింది. అందరూ హాయిగా నవ్వుకున్నారు.

ముంతాజ్నవ్వుతూ వెళ్ళి వసంత పక్కనే కూర్చుంది. ఇద్దరూ నన్ను ఆబగా చూస్తున్నారు. ఎదురుగా వసంత నగ్నదేహం, నాపక్కన కుసుమ బోసిమొల నన్నువేడెక్కిస్తున్నాయి. పార్టీలో మేము ముగ్గురమే బోసిమొలతోఉన్నాము. ముగ్గురి బాయలూ ఒక మాదిరిపెద్ద సైజువే. అబ్బాఇలా ఎంతసేపు కీలెత్తి నుంచుని ఉండాలమ్మా? చేసేదేదో తొందరగా చెయ్యిఅనేసరికి కవిత తన చేతివేళ్ళతోనా ఉపస్తు మీద తడిమింది. ఆహ్..అబ్బా, అలారాయకండి కవిత గారూ పూకంతాదురదెక్కిపోతుందీ. ఇప్పటికే కుసుమ పూకులో జరుగుతున్నరాపిడి నన్ను నివవనీయడం లేదుఅన్నానుమత్తుగా.  నా పూకులో రాపిడినీకంత సమ్మగా ఉందా తల్లీ, నాకుఇక్కడ బొక్కలో కేకేక్కి పోతోందిపంగ వెడంగా పెట్టినడుచుకుంటూ వెళ్ళి విజయ పక్కన కూర్చుందికుసుమ. ఓకే...ఓకే, ఒక్క నిమిషంలోఅరేంజ్ చేసేస్తా ఉండుఅంటూ నా పూరెమ్మలనిసమ్మగా రాసి అబ్బో...అప్పుడే తడి తేలిపోయిందండీ, మీపూకు ఇప్పుడు రసగుల్లా లాగా ఉంది తెలుసాఅందికవిత కవిత రాపిడికిఇష్...ఆహ్అంటూ కళ్ళు మూసుకున్నా, చాలా కాలమైంది అలా పూకులో రాపిడిజరిగి. సళ్ళు బరువెక్కి పొతున్నాయి. విజయ అడిగినందుకు దానికి సళ్ళు చీకే ఛాంన్స్ఇచ్చేయాలనిపించింది. కానీ చూద్దాం ఇంకాఏమి జరుగుతుందో అని. కవితని కళ్ళుతెరిచి మత్తుగా చూశా, వైబ్రేటర్ కికూడా అడ్డంగా, నిలువుగా సన్నటి ఇలాస్టిక్ బెల్ట్ లు ఉన్నాయి.  దాన్ని నా పూకులో దూర్చి బెల్టులని నా నడుంకి కడతారనుకుంటా. అంత పెద్ద గూటం నాపూకులో దిగుతుందనే ఊహకి నా నూతిలోరసాలు ఇంకా ఇంకా ఊరిపొతున్నాయి. వైబ్రేటర్ ని నిలువుగా నాబద్దలమీద రాస్తోంది కవిత. రెండు చేతులూజుత్తులో దూర్పి పూకులో దురదని ఆస్వాదిస్తున్నా. ....అబ్బా కవితా, ఏంరాస్తున్నారండీ. ఎక్కడో హాయిగా ఉందిఅంటూ గొణిగాను.

కవితనా పిర్రలమీద సమ్మగా తడుముతూ వైబ్రేటర్ ని నెమ్మదిగా పుకులోకిదూర్చింది. పూపెదాలని చీల్చుకుని అది లోపలికి జారుతుంటేనా శరీరం నిలువునా కంపించిపోయింది. దాదాపు ఏడు అంగుళాలు లోపలికిదూరిబిర్రుగా ఉంది నా పూకులోఆవైబ్రేటర్, తాపం తట్టుకోలేకపోతున్నా. అమ్మా...బాగా దూరింది, ఇష్...ఇంక వద్దు, చాలుబొడ్డుదాకా దిగింది వదిలేయండిఅన్నా మత్తుగా.  నా నడుముకి దానిబెల్టులు బిగించి కట్టింది. అవికూడా ఎలాస్టిక్ బెల్ట్ లేమో, వైబ్రేటర్ నినా పూకులో అదిమి పెట్టి ఉంచాయి.  ఐపోయింది, ఇక మీరు కాలుకిందకి దింపచ్చుఅంది నా పిర్రమీదఒకసారి చిన్నగా చరిచి. అబ్బా, సమ్మగా ఉంది కవితా. ఇప్పుడేంచేయాలీపూకు నిండుగా గూటం ఉండేసరికి మాటసరిగ్గా రావడం లేదు.  సింపుల్కావ్యా, స్కిప్పింగ్ రోప్తీసుకుని 20 రౌండ్స్ స్కిప్పింగ్ చెయ్యాలిచెప్పింది వసంత.  కాలువెడల్పుగా చేసి ముంతాజ్ ఒళ్ళోపెట్టి విస్కీ సిప్ చేస్తోంది వసంత. ముంతాజ్ వసంత బొడ్డు కిందచూపుడు వేలితో సున్నాలు చుడుతూ ఊం ఇప్పుడు గెంతండికావ్యా, భలే మజాగా ఉంటుంది. పాపం ఛాన్స్ రానందుకుకుసుమకి చూడండి ఎంత జెలసీగా ఉందోఅందిముంతాజ్. కుసుమ రెండు కాళ్ళూవెడంగా చేసుకుని సోఫాలో కూర్చుని ఉంది, బద్దలు తడితడిగామెరుస్తుంటే పూకుమధ్యలో బంతిని కసిగా రుద్దుతోంది. పక్కనున్నవిజయ కుసుమ భుజం మీదనుంచిచెయ్యేసి చన్నుని నలుపుతుంటే చూస్తున్న నాకు ఇంకా గులరేగిపోతోంది.

నెమ్మదిగాస్కిప్పింగ్ రోప్ తీసుకుని ఒకసారిపైకెగిరా కిందకి కాళ్ళు ఆనగానే పూకులో వైబ్రేటర్ ఇంకొక అంగుళం లొపలికిగుచ్చుకుంది.  అమ్మ్.......” మత్తుగా మూలిగిఆగిపోయా. అచ్చం మొగోడి మెడ్డలాగానే గుచ్చుతోంది కింద. “వావ్ వసంతా చూడండిమీ అక్క మొహం ఎలాకందగడ్డలా అయిపోయిందోముంతాజ్ కామెంట్ వినబడుతోంది. ఇంకోసారి పైకెగిరా మళ్ళీ అదే పోటు, పూకులో సమ్మగా ఉంది. ఆటనాకు బాగా నచ్చింది, పూకులోకమ్మగా పడుతోంది పోటు అలా ఐదారుసార్లుఎగిరేసరికి వైబ్రేటర్ పూకులో సరిగ్గా సర్దుకుని పోటు ఇంకా సమ్మగాపడుతోంది. ఎగురుతున్నపుడు సళ్ళు ఎగిరెగిరి పడుతుంటేకూర్చున్న ఆడాళ్ళంతా కసిగా నా పిర్రలనిచూస్తూ నలుపుకుంటున్నారు. లాస్ట్ సారి ఎగిరేసరికి పూకులోదూల తారాస్థాయికి చేరింది. అచ్చం మగాడు లేపిలేపిదెంగుతున్నట్టుంది. స్కిప్పింగ్ అయిపోయింది కానీ వైబ్రేటర్ నిమాత్రం బైటికి తీయాలనిపించలేదు. దాన్ని అలాగే ఉంచి ఖాళీగ్లాసుతో కవిత పక్కనే కూర్చున్నా.

కుసుమమళ్ళీ లేచినుంచుంది నాకు మందు పొయ్యడానికి. ఎప్పుడు ఇప్పేశారో తెలీదు కానీ దాని ఒంటిమీద జాకెట్ లేదు, అదీ బోసిమెలతోనే ఉంది. జెర్సీ గుర్రంలాఉంది లంజ, పెద్దసైజు సొళ్ళు, కసిగా పెరిగిన పిర్రలతో మదమెక్కి ఉంది.  అబ్బా ఎవరి గ్లాసుఖాళీ అయినా నా పూకుకేకెక్కి పోతొంది బాబూ, టార్చర్నా వల్ల కాదు. బాల్ కావ్యకిచ్చి ఆవిడ పూకులోది నేనుతీసేసుకోనామత్తుగాసళ్ళు నలుపుకుంటూ అడిగింది కుసుమ. హేయ్ కుసుమా కావాలంటేకిచెన్ లోకి వెళ్ళి వాటమైనదిఎదైనా తెచ్చుకుని దూర్చుకోండి అంతేకానీ గూటం మాత్రంఅడక్కండీ ప్లీజ్మత్తుగా అన్నాను. కావ్యా మీ ఆయన పోటుఇలానే ఉంటుందా?” కవిత అడిగిన ప్రశ్నకినా మొహంలోరంగులు మారాయి. కానీ బయటికి కనబడకుండాజాగర్తపడ్డా, సమాధానం చెప్పలేదు. కవితకి మాత్రం ఇంట్లో మంచి ఆఫర్ ఉంది, ఒక లవడాకి ఒకటి ఫ్రీ. మొగుడుబిజీ గా ఉంటే మరిదితోసుబ్బరంగా దెంగిచ్చుకోవచ్చు, ఎంత మంది మొగుళ్ళుఇంత ఒపెన్ మైండెడ్ గాఉంటారు చెప్పండిఅంది కుసుమ. అబ్బా అందరి చూపూనా మరిది మీదే, ఏమ్మామీకు లేరా మరుదులు, ఐనాఒకసారి మీ మరిది మడ్డపట్టుకుని చూడండి అప్పుడు తెలుస్తుంది మరిది దెంగుడు ఎంతమధురమో. మీకో విషయం తెలుసామా ఆయనే వాళ్ల తమ్ముడినిపిలిచి చెబుతారు నన్ను దెంగమని.” అందికవిత తాగిన మైకంలో. కవితచెప్పింది నిజమే మరిదితో వాయింపుడుఎంత కమ్మగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు, ఐతేమొగుడి ముందే మరిదితో దెబ్బేయించుకుంటేఅన్న ఊహకి కసి పెరిగిపోయిపూకులో ఉన్న వైబ్రేటర్ నినెమ్మదిగా లోపలికి బైటికీ ఆడిస్తూ కళ్ళుమూసుకుని ఆనందిస్తున్నా.


ఇంతలోఎవరో నా సళ్లని తడుముతున్నట్టనిపించిపక్కకితిరిగిచూశా. కావ్యా, మీ బాయలకినేను పెద్ద ఫాన్ ఐపోయానండి.ఒక్క సారి బుజ్జిముండలని కుడవద్దా, ప్లీజ్ఒక చెత్తో పూకుమీద రాసుకుంటూ అడుగుతోంది విజయ. విజయని అలాచూడగానే నాకూ బాగా కసిరేగింది. సళ్ళని ఆవిడకి అప్పజెప్పేసి పూకులో సమ్మగా పొడుచుకుంటున్నా.  ఇద్దరంఅలా చేసుకుంటుండగానే ఎదురుగా ముంతాజ్ వచ్చి నుంచుంది, ఎప్పుడువిప్పిందో ఒంటిమీద నూలుపోగు లేదు, ఒల్లంతా ఎర్రగామెరిసిపోతోంది. మా అందాలు, చేష్టలూ చూస్తూ నుంచునే పూబద్దలమీద రాపిడి చేసుకుంటోందావిడ.  అందమైనశరీర సౌష్టవం తో పళ్ళబుట్టలా ఉందిముంతాజ్. తరువాతి 20 నిమిషాలలో మొత్తం ఆడాళ్లందరూ నగ్నంగా మారిపోయారు, ఆగదిలో మొత్తం ఆరుగురు అప్సరసలు పూర్తి నగ్నంగా తగినమత్తులో ఎవరి ఇష్టం వచ్కినట్టువాళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు. అందరిలోకీ కొంచెం తక్కువగా తాగింది నేనే కావడం వల్లవాళ్ళ కామక్రీడలని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. (To be continued in Part-18)